Silaj Nedir?
Yeşil ve su bakımından zengin yem bitkilerinin havasız ortamda fermantasyona uğratılarak (ekşitilerek) saklanmasına silolama, bu işlem sonucu elde edilen yeme de silo yemi veya silaj denir. Silaj kısaca hayvan turşusu olarak da tanımlanır.
Silaj sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir yemdir. Bu yem diğer yemlere göre lezzetli sulu ve besleyicidir.
Silaj hayvanın yediği her türlü ot, yem bitkileri ve gıda sanayi yan ürünlerinden yapılabilir.

Silajın Yararları Nelerdir:

* Silajın yapılış tekniği, otları havasız bırakma esasına dayandığından, küf ve zararlılar çoğalarak zararlı etki yapamazlar.

* Silaj yapılan bitkiler, tazelik ve yumuşaklıklarını korudukları ve oluşan süt asidi nedeniyle hoş bir koku ve lezzete sahip oldukları için hayvanlar tarafından sevilerek yenilir.

* Silajın olgunlaşması sırasında yeşil otlara melas hububat kırması gibi katkı maddeleri katıldığı için laktobasil ve streptokok gibi bakterilerin etkisi ile süt asidi oluşmakta bu da otların hem yem değerlerini hem de sindirme kabiliyetlerini yükseltmektedir.

* Lezzetli oluşu iştah açtığı için hayvanların dengeli beslenmesine yardımcı olur.

*Süt asidi bakterileri ise havasız yerde yaşadıkları için kolayca çoğalır ve hayvanlar temiz ve kaliteli bir yem yemiş olurlar.

* Protein ve karbonhidratlar, kuru otlara göre silajda daha çoktur.

* Hayvanların yeşil yem bitkileriyle beslenmelerinde süreklilik sağlayarak verim seviyesindeki dalgalanmaları önler.

* Silaj ile beslenen hayvanlar sağlıklı olur, tüyleri daha parlak olduğundan pazar değerleri artar.

* Kış aylarında hayvanların en büyük vitamin kaynağını oluşturur.

* Yeşil ve sulu yemlerin taze olarak bulunmadığı kış ve yaz aylarında hayvanların severek tüketeceği tek alternatif olup ucuz bir yem kaynağıdır.

* Açıkta, güneş altında yeşil yemlerin kurutulması esnasında meydana gelen besin maddeleri kaybını en aza indirmesinden dolayı tercih edilir.

* Kurutulup saklamaya göre, birim hacimde daha fazla yem maddesinin depolanmasını mümkün kılar. Ot depolama sorunu ve masraflarını en aza indirir.

* Silaj olarak değerlendirilecek bitkiler henüz yeşil iken hasat edilmeleri nedeniyle arazinin erken boşaltılmasına ve diğer ürünlerin ekimine fırsat tanır.

* Silaj için biçilen  bitkiler içerisinde bulunan yabani ot tohumlarının çoğu çimlenme gücünü kaybeder.

* Silo yemi, açılmadıkça uzun yıllar hiç bir değer kaybına uğramadan güvenle saklanabilir.

.* Yeşil yemlerin kurutulmasının olanak dışı olduğu yağışlı bölge ve zamanlarda yeşil yemlerden silaj yapılabilmesi nedeniyle, yem ve hayvansal ürün kaybını önemli ölçüde önler.

*Silaj samanı devreden çıkarır..

* Silajda, otları kuruturken meydana gelen yağmur çürümesi, balyalama zayiatı, taşıma zayiatı gibi kayıplar yoktur.
* Silajda, kuru ot gibi yanma ve yakılma tehlikesi yoktur

*Silaj yemi kaba yem görevini yaptığı gibi kesif yem görevini de yapar.

* Yemleme sırasında meydana gelen yem kayıpları çok azdır.

* Yıl boyunca yedirilen silaj en az 7-8 ay önceden stoklandığı için üreticiyi enflasyon baskısından korur.

Silaj İhtiyacı Nasıl Hesaplanır:

Bir işletmenin silaj gereksinimi hesaplanırken şunlara dikkat edilmelidir.

* İşletmede yetiştirilen hayvan sayısı,

* Ahır beslemesi gün sayısı,

* Hayvanlara yedirilecek diğer yemlerin miktarı,

Not: 1m3 silaj 550-800 kg arasındadır.

 Hayvanlara verilebilecek günlük silaj yemi miktarı:

 Hayvan Türü

 Tüketebileceği Silaj Miktarı

 Süt ve besi sığırı

 15-30

 Boğa

 15-20

 Dana

 7-10

Silajla Hayvanların Beslenmesi :

* Silaj hayvanlara alışıncaya kadar azar, azar verilmelidir.

* Süt ineklerine verilecekse, silaj kokusunun süte geçmemesi için silaj, sağımdan sonra hayvanlara sunulmalıdır.

İyi Bir Silaj Nasıl Olmalıdır ?

* Silo yeminin rengi yapıldığı bitkilere göre değişmekle beraber, açık yeşil renkten daha koyu tonlara kadar değişen bir renge sahip,

* Hoşa giden asidik bir kokuda,

* Bitki yaprak ve sap kısımları üzerinde olmalıdır.

* İstenmeyen tereyağı asidi kokusu gibi fena kokularla yapışkan bir görünümde olmamalıdır.