ZAN4032Yembitkilerinin büyük çoğunluğu baklagil ve buğdaygil familyalarına ait bitkilerdir. Baklagiller (Leguminosae)  familyasına ait yeşil yembitkileri diğer yeşil yembitkilerine olan üstünlüklerinden dolayı hayvan beslemede özel ve önemli bir yer tutmaktadır.  Yapılan tahminlere göre hayvanların tükettiği proteinin %  38’i, lipitlerin %  16’sı, karbonhidratların %  5’i baklagil yembitkilerinden karşılanmaktadır. Baklagil yembitkilerinin besleme değerlerinin yüksek olması nedeniyle çayır ve meralarda bu bitkilerin oranları arttıkça çayır ve meraların yem değeri de yükselmektedir.
Kuru otların besleme değeri normal elde edildikleri taktirde yeşil bitkilerin biçildikleri andaki durumlarına bağlıdır. Otun hasat devresi kaliteyi etkileyen en önemli özelliklerden biridir. Hemen hemen tüm yembitkilerinde hasat devresi geciktikçe kuru madde verimi ve sap oranı artarken yaprak oranı azalmaktadır. Buna bağlı olarak ot içerisinde ham protein, sindirilebilir ham protein ve bazı elementlerin oranı devreler boyunca düşerken, selüloz ve bazı bileşiklerin oranı giderek artmaktadır. Besin madde oranlarındaki değişmeler buğdaygil yembitkilerinde baklagil yembitkilerine oranla daha hızlıdır.
Bezelye serin ve ılıman iklim bitkisidir. Ilıman kuşağın hemen her yöresinde tarımı yapılmaktadır.   Tarımı   daha   çok   gelişmiş   ülkelerde yapılmaktadır. Yemeklik tane baklagiller içerisinde bezelye dünyada üretim bakımından fasulyeden sonra ikinci sırada yer almasına karşın, Bezelye düşük sıcaklıklara dayanabilen, nemli ve serin iklimden  hoşlanan  bir  baklagil  bitkisi  olması  nedeniyle ülkemizde  önemli  bir  potansiyele  sahiptir.
Dünyada en   çok   üretimi   yapılan üçüncü   yemeklik   dane   baklagil   bitkisi bezelyedir.  Bezelye   aynı zamanda münavebe bitkisi ve hayvan yemi olarak da tarımı yapılmaktadır.Hayvan  yemi  olarak  yeşil  ve  kuru  silaj yapılarak  kullanılmakta  ve  hasattan  sonra kalan sap ve samanı da hayvan yemi olarak değerlendirilebilmektedir.