Neden Silaj ?

Altınova ve çevresinde ekilmeye uygun tarlalara sahip bir tarım kuruluşudur. Bu tarlalarda yıllardır dönemin ihtiyacına uygun ürünler yetiştirerek bugünlere gelmiştir. Son iki yıldır da bu tarlalarda silajlık ürün yetiştirip silaj ambalaj makineleri kullanarak el değmeden ve ürünler besin değerlerini kaybetmeden ambalajlayarak ihtiyaç sahibi müşterilerine sunmaktadır.

Sahibi olduğumuz tarlalarında yaptığı ekilişlerde hasat öncesi yaptığı hazırlıkları teknolojinin en uygun aletlerini kullanarak ekim sulama ve sonrasındaki safhalarında da gerekli özeni göstererek , günün ve toprağın şartlarına en uygun tohumları kullanarak en iyi hasatı almaktadır. Tarlaların ekilmesinden biçimine kadar geçen süre zarfında ekilen ürünün kalitesini yükseltmek dane ve sapların en yüksek verimde olmasını sağlamak için gereken bütün özeni göstermektedir. Besin değeri en üst seviyedeyken biçilen ürünler sılaj yapılarak değerlendirilerek bütün toprak üstü aksamlarından yararlanılmaktadır. Mısır çeşitleri içinde dane ve sap verimi yüksek en iyi tohumlar sılajlık olarak yetiştirilir. Sılajlarımızda ekilen mısır çeşidinin hasat zamanında koçan bağlamış olması verim ve kalite bakımından çok önemlidir. Çünkü yapılan birçok çalışmada görülmüştür ki mısırda yeşil aksam verimin %50 si ve beslenme değerinin %70 i koçanlardan elde edilmektedir. Koçanın içermiş olduğu karbonhidrat miktarı fermantasyon istenilen düzeyde olmasını sağlar ve bu silaj çeşitleri ile beslenen hayvanlarda üst düzeyde verimlilik gözlenir.

Sahibi olduğumuz tarlalar dışında ürünlerini satın alıp ambalajladığı ve yine satışa sunduğu çiftçilerin gerek tohum ihtiyaçlarını karşılayarak gerekse hasat başlangıcından bitimine kadar olan sürede tarlaları takip ve kontrol ederek bu tarlalardan alınan ürünlerin de aynı kalitede olması için gereken özeni gösterir.

Deneyimlerimizi güncelleştirerek kalitenin her hasatta daha da üstüne çıkması için çalışır ve en kaliteli ürünü müşterilerine sunarak hizmet verir.